กระถางปูนทรงเหลี่ยมเพชร

฿10

กระถางปูนทรงเหลี่ยมเพชร

ไซส์ 4.25x4นิ้ว 40 บาท

ไซส์ 3.25x3.5นิ้ว 25 บาท

ไซส์ 2x1.85นิ้ว 10 บาท

ไซส์ 1.7x1.75นิ้ว 15 บาท

ไซส์ 2x1.8นิ้ว 15 บาท

ไซส์ 1.7x1.5นิ้ว 10 บาท