กระถางปูนทรงถ้วยและทรงกระบอก

฿20

กระถางปูนทรงถ้วยและทรงกระบอก

ไซส์ 5x4.5นิ้ว 50 บาท

ไซส์ 4.25x4นิ้ว 40 บาท

ไซส์ 3.5x3.75นิ้ว 25 บาท

ไซส์ 2.7x2.5นิ้ว 20 บาท

ไซส์ 2.8x2.4นิ้ว 20 บาท