กระถางปูนทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

฿30

กระถางปูนทรงสี่เหลี่ยมคางหมู 

ไซส์ 6x6นิ้ว เพ้นท์ลายสัตว์ ใบละ 110 บาท

ไซส์ 8x7นิ้ว 100 บาท

ไซส์ 6x6นิ้ว 80 บาท

ไซส์ 4.5x4.5นิ้ว 45 บาท

ไซส์ 3.7x3.5นิ้ว 30 บาท