กระถางปูนทรงชามลายบัวบกโขด

฿100

- กระถางปูนทรงชาม ไซส์ 6.5x3นิ้ว เพ้นท์ลายบัวบกโขด ใบละ 100 บาท

- กระถางปูนทรงชาม ไซส์ 7.5x7.25นิ้ว เพ้นท์ลายบัวบกโขด ใบละ 120 บาท